Piecza zastępcza - w służbie dziecku

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Piecza zastępcza to przejściowa forma opieki nad dziećmi - dzieci pozostają pod opieką rodzin zastępczych do osiągnięcia pełnoletności. Z wyjątkiem sytuacji, gdy podopieczny kontynuuje naukę, wówczas może pozostać w rodzinie, za jej zgodą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ponadto, o ile jest to możliwe rodzice zastępczy w swoich działaniach współpracują z rodziną biologiczną nad powrotem dziecka do środowiska rodzinnego.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: rodzinnej i instytucjonalnej. Rodzinne formy pieczy zastępczej to: rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka. Rodzinne formy pieczy zastępczej są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w którym powinno wychowywać się dziecko.

Piecza zastępcza w Powiecie Hajnowskim

W okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2021r.  funkcjonowało:
34 rodz.zastępcze spokrewnione, dzieci - 52
10 rodz. zastępczych niezawodowych, dzieci - 13
1 rodz. zastępcza zawodowa, dzieci - 3
3 Rodzinne Domy Dziecka, dzieci - 21
Ogółem: 45 rodzin zast, z 68 dzieci, 3 Rodzinne Domy Dziecka z 21 dzieci

 

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKI. NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE” twierdził Janusz  Korczak. Obserwując troskę, z jaką rodzice zastępczy opiekują się pozostającymi pod ich opieką dziećmi, czuje się wzruszenie oraz głęboki podziw. PCPR zaprasza kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, więcej w linku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do współpracy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2021-06-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-06-30